Ludzie powinni zająć się sprawami, które wymagają inteligencji i empatii. Pozostałe tematy powinniśmy zautomatyzować i zdelegować “w ręce” komputerów. Użytkownicy i klienci oczekują odpowiedzi 24/7 w dowolnym, wybranym przez nich kanale komunikacji.